Chính sách công ty

Chính sách đổi hàng

Đặng Bảo Việt 19/06/2018
Khi sản phẩm giao đến cho khách hàng bị vỡ hay móp méo do tác động trong quá trình vận chuyển, khách hàng có quyền không nhận hàng và báo ngay vào số hotline cho chúng tôi

Chính sách bảo mật

Đặng Bảo Việt 19/06/2018
Bảo vệ dữ liệu là vấn đề của sự tin tưởng và bảo mật danh tính của quý khách vô cùng quan trọng với chúng tôi do đó chúng tôi chỉ sẽ thu thập những thông tin cần thiết và có liên quan